Terwijl de wereld lijkt stil te vallen, is het meer dan ooit tijd om muziek te maken. Muziek verzet de zinnen, biedt troost en hoop en relativeert de uitdagingen in ons bestaan. Maar bovenal kun je met muziek een vriendschappen, gelegenheden en het leven vieren. En daarom ben ik erg blij dat ik kan aankondigen dat ik de mannen van Fin M’Coul mag gaan versterken. Deze ierse folkband weet met minimale manpower een maximaal feest neer te zetteen, en mensen die mij kennen ,weten dat ik dan op mijn plek ben. De lockdown kan ik goed gebruiken om me het repertoire eigen te maken, zodat wanneer de wereld straks weer los gaat, het feest kan beginnen. Stay tuned!

While the world seems to have come to a halt, it’s more than ever time to make music. Music moves the senses, offers comfort and hope and puts the challenges in our lives into perspective. But above all, with music you can celebrate friendships, occasions and life. And that’s why I’m very happy to announce that I may reinforce Fin M’Coul. This Irish folk band knows how to create a maximum party with minimal manpower, and people who know me, know that I will be at my place. I can use the lockdown to make the repertoire my own, so that when the world breaks loose again, the party can start. Stay tuned!