Muziek doet veel met mensen. Het steunt ze, motiveert ze troost ze, laat ze ontspannen. Er zijn duizenden manieren waarop muziek ons beïnvloedt. Dit komt omdat muziek ons gehele wezen aanspreekt. Melodie, ritme en harmonie hebben afzonderlijk al een eigen waarde. Maar waar ze samenkomen ontstaat muziek. De reden dat muziek zo’n grote impact op ons heeft, is omdat 3 aspecten van ons lichamelijk bestaan aanspreekt.

Hoofd, Hart en Buik. Al vroeg in ons leven leren we de dieperliggende betekenis van deze delen van ons lichaam. Het logische verstand, verbeeldt door onze hersenen, het emotionele gevoel met ons hart als symbool, en de onbewuste intuïtie, het buikgevoel.  Door middel van 3 onafhankelijke, maar samenwerkende systemen blijft ons lichaam functioneren.

Dit alles heeft nog een 4e pilaar nodig, het lichaam zelf. De drie-eenheid hoofd hart en buik, heeft geen doel en kan ook niet overleven, zonder het lichaam dat zij sturen. Het lichaam is het team, de organisatie of het land als geheel, en hoofd, hart en buik zijn tevens onderdeel daarvan. Het lichaam is wat daadwerkelijk beweging brengt en iets presteert.

Niet alleen een mens heeft deze 4 onderdelen, ook in een groep mensen zijn deze thema’s terug te vinden: Denk bij een land aan bestuur, rechterlijke macht en religie, of binnen een organisatie aan management, operationele leiders en informele leiders. Ook in teams zie je vaak deze rolverdeling terugkomen. De een organiseert, en ander coacht en motiveert en weer een ander bewaakt de waarden van de groep, en aangevuld met de rest van het team wordt er een prestatie neergezet. Melodie, ritme en harmonie brengen een publiek in vervoering.

Succes heeft belangrijke voorwaarde: Balans. De balans tussen hoofd, hart, buik en lichaam is cruciaal voor het optimaal functioneren, van zowel een lichaam, een team of een organisatie. 1+1+1=4; Deze vergelijking wordt gebruikt om aan te geven dat de uitkomst van teamwerk, meer is dan de afzonderlijke bijdragen. Er staat bewust niet 1,5+0,6+0,9=4, zo werkt het dus niet. Door gebruik te maken van ieders krachten, en iedereen daar ook evenredig ruimte in te geven sta je gezamenlijk sterker. Dit lijkt schijnbaar eenvoudig: de een drumt, de ander zingt, nog een ander speelt akkoorden, en een vierde regelt de zaken eromheen. Bij elkaar kun je hier al een aardige band mee runnen. Maar een team wordt pas succesvol als alle krachten elkaar ook echt ondersteunen en waarderen.

Toch vinden mensen het lastig om met elkaar balans te vinden, en ook dat is logisch. Waar je in je eigen bestaan hoofd, hart, buik en lichaam, alles in 1 voor jezelf bent, ben je in een team meestal 1 van de 4. En in een groter verband, ben je zelf nog maar een stukje van een aspect. Het perspectief is dus telkens anders in iedere situatie. Toch is dat niet tegenstrijdig. Het enige dat je hoeft te doen, is begrijpen dat alle andere mensen ook een rol hebben, en dat je elkaar nodig hebt en de ruimte moet geven om met elkaar iets te bereiken.

Het hoofd heeft een visie, het hart een droom, de buik een wens en het lichaam behoeften. Wanneer een van de 4 de overhand neemt, kun je nooit het maximale bereiken. Maar wanneer de visie, de droom en de wens in een lijn liggen, en het lichaam tevreden is om daaraan te werken, dan pas ontstaat succes. Voormalig Amerikaanse president Harvey Truman zei: “Het is verbazend hoeveel je kunt bereiken, als het niet uitmaakt wie de credits krijgt”. De perfecte song balanceert melodie, ritme en harmonie en de muzikanten spelen niet voor zichzelf, maar voor de muziek. Dan kan een publiek meegenieten en de muziek binnenlaten, in hoofd hart en buik.