Toen ik tegen deze beauty aanliep was ik verkocht. Nooit gedacht dat ik ooit banjo zou willen leren spelen. Maar zeg nou zelf, het is toch een plaatje? En klinkt nog lekker ook hoor!

Afrikanen beheersen de kracht van muziek als geen ander en kunnen werkelijk overal muziek uit halen. Afrikanen die naar Amerika waren gebracht, bouwden een instrument uit kalebassen of pannen, naar het voorbeeld van de Afrikaanse bandore, een soort fretloze kalebas banjo. Oorspronkelijk was de banjo voorbehouden aan de Amerikaanse slaven; het was zelfs het enigste instrument dat hen toegestaan werd te bespelen. Na de Amerikaanse burgeroorlog trokken alle soldaten terug naar huis, met de ontdekte banjo’s, en kwam de verbreiding kwam pas echt op gang. De banjo vond ook haar weg naar Europa en begin van de 20e eeuw was de banjo net zo populair als de gitaar nu.

Een variant van de banjo is wel op een bijzondere wijze ontstaan: In de jaren ‘40 wilde een Ierse jongeman mandoline leren spelen. Hij had er echter geen en kon deze als student ook nog niet betalen. Hij nam de 4-snarige jazz-banjo van zijn vader en stemde deze net als een mandoline om vast te kunnen oefenen. Toen hij jaren later doorbrak met de Dubliners kon hij wel een mandoline betalen, maar de Ierse tenor banjo was inmiddels zijn handelsmerk geworden. Barney McKenna werd daarmee de grondlegger van de Ierse tenor banjo, een van de prominente instrumenten in de Ierse folkmuziek. Ik ga maar eens flink oefenen op de licks van Barney.

When I ran into this beauty, I was sold. Never thought that I would ever want to learn how to play the banjo. But tell me, it’s a looker, isn’t it? And it sounds good too!

Africans master the power of music like no other and can really get music out of anything. Africans who were brought to America, built an instrument out of gourds or pans, after the example of the African bandore, a kind of fretless gourd banjo. Originally, the banjo was reserved for the American slaves; in fact, it was the only instrument they were allowed to play. After the American civil war all the soldiers returned home, bringing the discovered banjos, and the spreading really started. The banjo also found its way to Europe and at the beginning of the 20e century the banjo was as even as popular as the guitar now.

A variant of the banjo originated in a special way: In the 1940s, an Irish young man wanted to learn to play the mandolin. However, he did not have one and as a student, did not have monay to buy one. He took the 4-string jazz-banjo from his father and tuned it just like a mandolin in order to practice. When he became succesful with the Dubliners years later, he could affort a mandolin, but the Irish tenor banjo had become his trademark. Barney McKenna thus became the founder of the Irish tenor banjo, one of the prominent instruments in Irish folk music. I’ll be practicing the licks of Barney the coming time.