Het leuke van dromen is dat je elke dag opnieuw kunt beginnen, saaie stukken mag overslaan, het einddoel gaandeweg kunt opschuiven en zelf mag bedenken wie er een rol in spelen. Geen wonder dat dromen zo populair is; Iedereen doet het. Maar ondanks dat zijn de meningen over dromen toch verdeeld. Sommige mensen vinden dromen suf, onrealistisch en daarom nutteloos. Dromers zijn laffe afwachtende stumpers, die nooit wat bereiken en hun leven verkwisten met nadenken over onhaalbare wensen. Anderen zien dromen als hun grootste inspiratie, en een belangrijk aandeel in hun successen. Zij zien dromen als de cruciale startfase van nieuwe avonturen, en een perfecte manier om tijden van rust toch nuttig te besteden.

Menig mens dagdroomt erover hoe het zou zijn om door te breken in hun favoriete hobby. Amateur muzikanten, dansers, sporters, kunstenaars en andere creatieven zou niets liever willen dan hun beroep maken van hun hobby, maar durven de stap niet te maken onder druk van de maatschappelijke opinie, dat volwassenheid conformatie betekent. Creativiteit vereist emotie en jezelf openstellen, maar niet iedereen kan de daarbij komende kwetsbaarheid goed aan. Dat is overigens geen gebrek van de artiest, maar van de haar omringende wereld. Dat neemt echter niet weg, dat het een dikke huid en een behoorlijke dosis zelfvertrouwen vereist om te beginnen met dromen najagen.

Ook al is de oorspronkelijke functie lichtelijk anders, de dromenvanger is symbolisch geworden voor het niet laten wegglippen van je dromen. Terwijl sommigen zien het als het symbool van angstige dromers, op zoek naar een veilige kans om hun dromen in hun schoot geworpen te krijgen, angstig om te falen en uitgelachen te worden, staat de dromenvanger voor anderen symbool voor een vrije wereld waarin kansen voorbij kunnen komen bij geduldig talent, eindelijk bevrijd van de kritische ogen van hun bekrompen omgeving.

Het mystieke web, versierd met kralen en veren helpt niet om dromen waar te maken. Het was bedoeld om fijne dromen te vangen en vast te houden. Om ze werkelijkheid te maken moet je uit je schulp durven kruipen, en erachteraan durven rennen. Nooit wetend of je ze echt kunt vangen, maar begrijpend dat ze de poging waard zijn.  Alle onbegrip, verachting en meewarige blikken negerend, achter het ultieme geluk aan jagend, begrijp je het ineens. Het web is enkel een symbool. Jij bent zelf de dromenvanger.


DREAMCATCHER

The nice things about dreaming, is that you can start over every new day, skip boring passages, push the end goal further away as you go and you can choose yourself who will play a part in it. No wonder dreaming is so popular; everyone is doing it. But in spite of that, opinions on dreams are far apart. Some feel that dreams are dorkey, unrealistic and, because of that, useless. Dreamers are cowardly waiting losers, who will never achieve anything and waste their lives away, thinking about unreachable cravings. Others see dreams rather as the crucial start-up phase of new adventures, and a perfect way to usefully spend times of relaxing.

Many people daydream about breaking through in the field of their favourite hobby. Amateur musicians, dancers, sportsmen, artists and other creative souls would like nothing more than to make their hobby into their profession, but do not dare to take the actual step, pressured by public opinion, that states maturity means conformation. Creativity requires emotion and opening up, but not everybody can cope with the vulnerability belonging to that. That, by the way, is not a flaw of the artist, bu of the surrounding world. Nevertheless, one needs an elephant skin and a huge portion of self-esteem to start chasing dreams.

Even if the original function was slightly different, the dreamcatcher has become symbol for not letting your dreams slipping away. While some see it as the symbol of anxious dreamers, looking for a chance to get their dreams thrown at them, and fearful of failing and being laughed at, for others the dreamcatcher represents a free world where chances pass by patient talents, finally released of the critical voices of their narrow-minded environment.

The mystical web, decorated with beads and feathers does not help to make dreams come through. It was intended to catch and not lose nice dreams. To make them real, you need to dare to crawl out of your shell, and start running behind them. Never knowing if you can actually really catch them, but understanding they are worth trying. Ignoring misunderstanding, contempt and pitying glances, running after the ultimate happiness, suddenly you understand. The web is just a symbol; You yourself are the dreamcatcher.